mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Đọc Truyện Teen
> > >

[Help] Hiển Thị trong forum

anh tuấn biết làm sao để khi vào 1 topic nó sẽ hiển thị bài viết cuối cùng không vậy.
Vd: topic có 2 trang thi khi mình vào thì nó sẽ hiển thi trang thứ 2 thay vì nó sẽ hiển thi trang 1.
Đang xem bài viết [Help] Hiển Thị trong forum tại mtinhban.com
Bạn có để ý thấy kái link topic và link >> ko?
Đảo ngược link 2 kái đó lại
Đang xem bài viết [Help] Hiển Thị trong forum tại mtinhban.com
hd cụ thể dùm em chút đi anh tuấn. Vào đâu để thay đổi.
Đang xem bài viết [Help] Hiển Thị trong forum tại mtinhban.com
Mainmenu ấy
Đang xem bài viết [Help] Hiển Thị trong forum tại mtinhban.com
admin đã viết
Mainmenu ấy
em nghĩ nó nằm trong forum/index.php mới đúng chứ. như daivietpda ấy khi vào 1 bài viết nào đó thì nó sẽ hiển thi trang cuối cùng. Là vậy đó.
Đang xem bài viết [Help] Hiển Thị trong forum tại mtinhban.com
ttmax đã viết
em nghĩ nó nằm trong forum/index.php mới đúng chứ. như daivietpda ấy khi vào 1 bài viết nào đó thì nó sẽ hiển thi trang cuối cùng. Là vậy đó.
Ax. Kái này là sửa link kậu à? Thế bài viết mới nó nằm ở đâu hả kậu?
Đang xem bài viết [Help] Hiển Thị trong forum tại mtinhban.com
uk, cũng đúng. Mà em không biết sửa phần nào. đây là code chủ đề mới anh xem giúp em.
<?php
echo '<div class="phdr"><b>Chủ Đề Mới | <a
href="forum/chudemoi.php">Đăng Chủ Đề Mới</
b></a></div>'
; $req = mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE
`type` = 't' and kedit='0' AND `kiemduyet` = '1'
AND `close`!='1' ORDER BY `time` DESC LIMIT 10"
);
while (
$arr = mysql_fetch_array($req)) {
$q3 = mysql_query("select `id`, `refid`, `text`
from `forum` where type='r' and id='"
. $arr['refid'] . "'");
$razd = mysql_fetch_array($q3);
$q4 = mysql_query("select `id`, `refid`, `text`
from `forum` where type='f' and id='"
. $razd
['refid'] . "'");
$frm = mysql_fetch_array($q4); $nikuser = mysql_query("SELECT `from`,`id`,
`time` FROM `forum` WHERE `type` = 'm' AND
`close` != '1' AND `refid` = '"
. $arr['id'] . "'ORDER BY
time DESC"
); $colmes1 = mysql_num_rows($nikuser); $cpg = ceil($colmes1 / $kmess); $nam = mysql_fetch_array($nikuser); echo is_integer($i / 2) ? '<div class="list1">' :
'<div class="list2">'; echo '<img src="images/' . ($arr['edit'] == 1 ?
'pt' : 'np') . '.gif" alt=""/>'; if ($arr['realid'] == 1) echo '&nbsp;<img src="images/rate.gif"
alt=""/>'
; echo '&nbsp;<a href="'.$home.'/
forum/'
.functions::nhanhnao($arr["text"]).'_' . $arr
['id'] . ($cpg > 1 && $set_forum['upfp'] && $set_
forum
['postclip'] ? '_clip_' : '') . ($set_forum['upfp']
&&
$cpg > 1 ? '_p' . $cpg : '.html') . '">' . bbcode::tags
($arr['text']) . '</a>&nbsp;[' . $colmes1 . ']'; if ($cpg > 1) echo '&nbsp;<a href="'.$home.'/
forum/'
.functions::nhanhnao($arr["text"]).'_' . $arr
['id'] . (!$set_forum['upfp'] && $set_forum['postclip']
?
'_clip_' : '') . ($set_forum['upfp'] ? '' : '_p' . $cpg) .
'.html">&#160;&gt;&gt;</a>'; if (!empty ($nam['from'])) { echo '&nbsp;' . $nam['from']; } echo '</div>'; $i++; }
?>
Đang xem bài viết [Help] Hiển Thị trong forum tại mtinhban.com
Thì kái link topic ấy
Đang xem bài viết [Help] Hiển Thị trong forum tại mtinhban.com
Game Tương Tự
Share mod dặt tiền file dinh kèm
Xin mod bot chem tu dong
Cực phẩm thục nữ
Chào em,Như Hoa
Gấu ơi, giúp anh!!!
Game Ngẫu Nhiên
Mình xin đặt textlink với wap này đc k?
Up lại một số mod đã share
xin admin share em mod tư khóa
Share code VBB 4.1.11 null - DGT
Share mod johncms bang hội
Tags: [Help], Hiển, Thị, trong, forum, [Help] Hiển Thị trong forum, [Help] Hiển Thị trong forum, [Help] Hiển Thị trong forum, ,
Truyện Teen, Đọc Truyện Teen
Mai Văn Mẫn
©2012 - 2017
Online: 3
Check Google Page Rank U-ONC-STAT
DMCA.com Protection Status